Daniel Gil

filles

A mesura que creixen, la corda que ens uneix amb els nostres fills, amb les nostres filles, es va fent cada cop més llarga. A mesura que creixen, i a mesura que creixem. Però el fet que es vagi fent més llarga no vol dir en absolut, si s'han fet les coses mínimament bé, que aquesta corda es trenqui o es faci més febre fins que es trenqui. Ans al contrari, sovint la corda es farà més forta, més ferma, més intensa. És clar, és responsabilitat, com no podia ser d'altra manera, de les mares i dels pares saber que arribarà un moment en què caldrà donar corda, i respondre i restar amatents a les necessitats de la canalla de més independència, més autonomia i més dosis de llibertat.

Leer más...